• ปฏิทินกิจกรรม

  สิงหาคม  2020
  วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน
     
    1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  
 • มี.ค.
  16

  สิ้นสุด ก.พ.63 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนิน    EB2 ข้อ3.1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไม่ได้ร  ข้อ3.2 สิ้นสุด ก.พ. 63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1) สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) 2) ประกาศสป. แนวทางการตรวจสอบบุคลากร 3) Consent form (ไม่เกิน 100,000 บาท) 4) Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท) EB2 ข้อ3.1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไม่ได้ร ข้อ3.2 สิ้นสุด ก.พ. 63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง1-2 บันทึกข้อความ EB2 ข้อ3.3.3 บันทึกข้อความ EB2 ข้อ3.3.4 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ EB2 ข้อ 3.1.1,3.1.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 2 ข้อ 2.1 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง EB 2 ข้อ 3.3.1 ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ 63

  • นายเกษตร ปะทิ
   สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
   โทร. 081-7968850

   ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
   โทร. (054)761043
   Email: ptkaset55@gmail.com
  • Search:

  • Flash Clock Widget

   Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • Meta