• ปฏิทินกิจกรรม

  มกราคม  2021
  วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน
     
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
 • มิ.ย.
  11

  EB 25 ข้อ 7  EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน EB 25 ข้อ 3.1 หนังสือเชิญประชุม EB 25 ข้อ 5 EB 25 ข้อ2.1 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ EB 25 ข้อ2.2 EB25 ข้อ1 EB25 ข้อ 3 EB25 ข้อ 6 บันทึกอนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่ฯ EB25ข้อ 4.1       EB 25 ข้อ 1 บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน           EB 25 ข้อ 5รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2      EB25 ข้อ 6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

  • นายเกษตร ปะทิ
   สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
   โทร. 081-7968850

   ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
   โทร. (054)761043
   Email: ptkaset55@gmail.com
  • Search:

  • Flash Clock Widget

   Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • Meta