• ปฏิทินกิจกรรม

  เมษายน  2021
  วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30  
 • มี.ค.
  12

  EB 13.3 หนังสือแจ้งเวียน

  EB 13.4 บันทึกข้อรับทราบการกำกับ ติดตาม และรายงานสนุปผล

  EB 13.5 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็ป

  EB13.2.1 มาตรการป้องกันการับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

  EB13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

  EB13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

  EB13.2.6 มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน

  EB13.2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน

  EB13.2.6 มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน

  EB13.2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

  EB13.2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

  EB 13.5 แบบฟอร์มขอขึ้นเว็ป

  EB 13.4 บันทึกข้อรับทราบการกำกับ ติดตาม และรายงานสนุปผล

  EB 13.3 หนังสือแจ้งเวียน

  EB 13.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

  EB 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง