• ปฏิทินกิจกรรม

  กันยายน  2020
  วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน
     
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30  
 • มิ.ย.
  04

  วันที่ 4 มิถุนายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านหลวง อสม. นักเรียน แกนนำองค์กรชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีนายธนพงศ์  บุญเรือง นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกอบด้วยกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในโรงเรียน สถานศึกษาและทุกชุมชน การแจกทรายอะเบท และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก  5ป. 1ข. 3ร. เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  หลัก 5ป. คือ 1.ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด 2.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุกๆ 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด 5.ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยและลงมือทำทันทีและ 1 ข. คือ ขัดล้างไข่ยุงที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ใส่น้ำ เพื่อกำจัดไข่ ยุงลายที่ติดอยู่กับขอบภาชนะ 3ร.(โรงเรือน:บ้านพักอาศัย,โรงพยาบาล, โรงเรียน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 350 คน

  IMG_1205[1] IMG_1224[1] IMG_1203[1] IMG_1231[1] IMG_1229[1] IMG_1251[1] IMG_1252[1] IMG_1256[1] IMG_1259[1] IMG_1262[1] IMG_1260[1] IMG_1261[1]

  พ.ค.
  20

  วันนี้ เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวงและอำเภอบ้านหลวง บูรณาการทำงานร่วมกันในการจัดประชุมชุดปฏิบัติการระดับตำบลและ อสม.ในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เพื่อทบทวนระบบติดตามผู้ป่วยในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและ อสม. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองติดยาและฟฤติกรรมของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสามารถประยุกต์ใช้ในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชนได้IMG_1106[1]IMG_1112[1]IMG_1109[1]IMG_1107[1]

  พ.ค.
  14

  วันที่  12  พฤษภาคม  2558 เวลา 8.00 น. จังหวัดน่านจัดกิจกรรมตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ครั้งที่  7 / 2558 ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดบริการประชาชนตามจุดต่างๆ และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวง และโรงพยาบาลน่าน จัดบริการตรวจรักษา บริการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด บริการแพทย์แผนไทย และบริการน้ำสมุนไพรฟรี โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาทั้งหมด 138 คน ผู้รับบริการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างทั้งหมด 38  คน และผู้รับบริการแพทย์แผนไทยท้ังหมด 20 คน ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

  11227083_1075904935771101_905977009_o

  พ.ค.
  14

  วันที่  11  พฤษภาคม  2558  รศ.ดร.จุฑามาศ  สัตยวัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมคณะวิจัย จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมพบปะ เพื่อชึ้แจงความก้าวหน้าและการบรรยายให้ความรู้ คืนข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันฯ ในการดำเนินงานโครงการระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เกษตรอำเภอ และประธาน อสม.เข้าร่วมรับฟัง จำนวน  40  คน

  1454728_10200461178970161_8011766616218218484_n 10995283_10200461178370146_4883657083240555931_n 11062117_10200461181010212_2508006664327842857_n 11062117_10200461182090239_5236347850896729039_n 11164643_10200461180050188_4751136234815745392_n 11174783_10200461179770181_8232835780651229976_n 11226910_10200461180490199_8025076588406919190_n 11246468_10200461178130140_4545890324882012495_n 11252004_10200461178610152_3253574358902939205_n

  เม.ย.
  17

  11137084_402266003290993_103741542_n 11134313_402266166624310_1300214333_n 11104042_402266029957657_87622600_nรพสต.บ้านฟ้า ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ของทีมหมอประจำบ้านให้กับกลุ่ม อสม.เพื่อให้กลุ่ม อสม.นำไปขยายผลในพื้นที่ละแวกรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมีการนัดหมายประชุมชีแจงแก่ทุกครัวเรือน และผู้นำชุมชน

  มี.ค.
  25

  วันที่  25  มีนาคม  2558 เวลา 9.00 น. เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน และ1234802_10200310828451492_5988371261232601895_n 1897888_10200310828091483_6872631416629898279_n 10420193_10200310825931429_1416527227245520506_n 10334250_10200310826331439_3898498738929230710_n 10930878_10200310827691473_1767938313738322644_n 11046422_10200310827091458_8662721901360767510_n 11050223_10200310825051407_5684793729014509570_n 11073282_10200310825531419_1043481136200479189_n 11083650_10200310824651397_4256235641810783181_n IMG_0141โรงพยาบาลน่าน ออกรับบริจาคโลหิต แก่ประชาชนอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านหลวง และสำนักงานสาธาณสุุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมออกคัดกรองประวัติสำหรับประชาชนที่มาบริจาคโลหิตด้วย ซึ่งมีประชาชนร่วมรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 138 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวงค่ะ

  มี.ค.
  25

  วันที่ 20 มีนาคม 2558  นายบุญเกื้อ  คุณาธารกุล  นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด งานวัน อสม. แห่งชาติ  ภาคเช้ามีพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลแก่ อสม.ผู้ล่วงลับ มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี มอบรางวัลแก่ตัวแทน อสม.ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2558  ต้อนรับ อสม.ใหม่ สาธารณุสุขอำเภอพบปะสมาชิก ชมรม อสม. เหรัญญิกชมรมชี้แจงรายรับจ่ายชมรม  ภาคบ่าย มีกีฬามหาสนุก

   

  191861920  603786_1043065565721705_456967271040027119_n192315  S__1466734 S__32243733 S__32243738วั

  มี.ค.
  08

  ขอเชิญ จนท.และทีมงานผู้สนใจขอทุน สสส. โครงการชุมชนน่าอยู่และโครงการเปิดรับทั่วไป  ประชุมรับฟังแนวทางเขียนโครงการขอทุน ในวันที่ 11 มีนาคม 2558  เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

  • นายเกษตร ปะทิ
   สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
   โทร. 081-7968850

   ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
   โทร. (054)761043
   Email: ptkaset55@gmail.com
  • Search:

  • Flash Clock Widget

   Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • Meta