Archive for the ‘ITA’ Category

มี.ค.
06

ในนามของสสอ.บ้านหลวงและคณะเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณท่าน

สสอ.นาหมื่น ท่าน ชุมพล สุทธิ ที่มาให้ความรู้ 

E-DOC  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที่ 5 มีนาคม 2558

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

S__20504651S__2050465352460

 

ม.ค.
29

ยินดีต้อนรับสู่ Website

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  http://ssobanluang.com/ 

Image4

แนะนำติชมได้นะครับ