สมพิศ วิชัยต๊ะ's page

เม.ย.
17

11137084_402266003290993_103741542_n 11134313_402266166624310_1300214333_n 11104042_402266029957657_87622600_nรพสต.บ้านฟ้า ได้ประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ของทีมหมอประจำบ้านให้กับกลุ่ม อสม.เพื่อให้กลุ่ม อสม.นำไปขยายผลในพื้นที่ละแวกรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมีการนัดหมายประชุมชีแจงแก่ทุกครัวเรือน และผู้นำชุมชน