ก.ย.
23

วันที่  22 กันยายน 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จัดการเลือกตั้งประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง คนใหม่ โดยมี นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธี มีผู้สมัครเลือกตั้งทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยประธาน อสม.อำเภอบ้านหลวงคนใหม่ คือ “นายบุญทรง มงคล” ซึ่งจะมีวาระครบกำหนด 4 ปี  เริ่มตั้งแต่ ปี พศ.2559-2562 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านหลวงทั้งหมด ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ                  11225251_10200956224585992_8035807082550818443_n 11934939_10200956223745971_1360517539093675630_n 12002309_10200956224425988_6998266019592575447_n 12004041_10200956226866049_3696776187694232998_n 12009555_10200956221785922_5607680321372506349_n 12011278_10200956220185882_305954877263103162_n 12020008_10200956229786122_9156208143997833646_n 12033042_10200956220545891_7793410923244789387_n 12036597_10200956220065879_1284483434448882571_n 12039245_10200956222745946_713273635461767826_n 12042761_10200956225706020_2179120491025218049_n 12046732_10200956222105930_3051828075349101300_n 12049236_10200956229066104_8731868914283845256_n

Add reply