มิ.ย.
26

วันที่ 25 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยทีม สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เยี่ยมสำรวจเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอบูรณาการกับอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง(DHS-DC) คปสอ.บ้านหลวง ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งทีมประเมินได้เน้นถึงเรื่อง ระบบส่งต่อกลุ่มเสี่ยงสู่ รพสต.และชุมชน จุดคัดกรอง การแยกโซน แนวทางการจัดบริการของโรคไข้เลือดออก เมอร์ส ระบบหรือศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC จาก รพ.สู่ รพสต. ถึงชุมชน ระบบสนับสนุนทีมหมอครอบครัวใน รพแม่ข่าย ระบบยาสู่ รพสต และระบบสนับสนุน แนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อ ท้ังนี้ได้ลงเยี่ยม รพสต.บ้านฟ้า รพสต.สวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฟ้า

11667448_10200666895552947_78767990752305048_n 11667251_10200666898673025_3269369127932298134_n 11659406_10200666894792928_2243554184570065234_n 11659234_10200666875072435_6251042253914681982_n 11541922_10200666874712426_6108771221559310737_n 11541908_10200666894512921_2770379006184199449_n 11537702_10200666870592323_763669087002193217_n 11412203_10200666877872505_5274939443012185673_n 11350458_10200666896072960_5186577321832167125_n 11214054_10200666896672975_2562205566401297235_n 11140044_10200666872512371_528708326629341601_n 11052872_10200666874112411_2948211883869482491_n 11040401_10200666871592348_6148726740855461966_n 11031501_10200666876112461_321814233096010385_n 11027941_10200666898113011_4773331043117967073_n 10989186_10200666877712501_5729611258769928672_n 10400038_10200666873512396_3527586776457507191_n 10400003_10200666875352442_4120223979476301195_n 1901331_10200666872872380_6187573461049904653_n 1896973_10200666899513046_7006942914017861691_n 1511044_10200666875752452_7732014517168032251_n 18607_10200666897072985_7646258788234137401_n

Add reply