ก.ค.
13

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านหลวง จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยตึม หมู่ที่ 3 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยมี นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ, ตชด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, บริการทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพ มีผู้มารับบริการรักษาพยาบาล ทั้งหมด 26 รายพอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0003 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0005 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0010 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0011 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0013 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0014 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0016 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0020 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0022 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0024 พอสว.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0025 พอสว_0.ห้วยตึม_๑๘๐๗๑๓_0027ษาพยาบาล ทั้งหมด 26 ราย

Add reply