มิ.ย.
19

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เวลา 13.30 น. ทีม SRRT อำเภอบ้านหลวง นำโดย นายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ/ตำบล ชี้แจงสถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออกระดับประเทศ/จังหวัด/อำเภอบ้านหลวง ถ่ายทอดมาตรการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีปกติ และกรณีพบการระบาดและเตรียมความพร้อมประชุมภาคีเครือข่ายต่อไป

ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0010 ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0007 ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0005

Add reply

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta