มิ.ย.
19

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เวลา 13.30 น. ทีม SRRT อำเภอบ้านหลวง นำโดย นายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ/ตำบล ชี้แจงสถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออกระดับประเทศ/จังหวัด/อำเภอบ้านหลวง ถ่ายทอดมาตรการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีปกติ และกรณีพบการระบาดและเตรียมความพร้อมประชุมภาคีเครือข่ายต่อไป

ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0010 ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0007 ประชุมรับมือDF_๑๘๐๖๑๙_0005

Add reply