มี.ค.
06

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานการเปิดประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อำเภอบ้านหลวง ในวาระการประชุม การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ และอสม.เข้าร่วมประชุม.11047926_10200243446566987_8612058668635165046_n 11036042_10200243447006998_589476199888769023_n 11034185_10200243446126976_7922766559129007978_n 11024195_10200243444246929_1129459510111440144_n 10928192_10200243444646939_938435174577351875_n 10390156_10200243443286905_1189748917298850030_n 551536_10200243447727016_6927604010470036705_n

Add reply