มิ.ย.
27

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางสาวพิชญา  อายุยืน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าคาหลวง แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ในฐานะกรรมการที่ปรึกษากองทุนฯ เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินโครงการประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง

35956 35957 35976 35977

Add reply

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta