มี.ค.
08

ขอเชิญ จนท.และทีมงานผู้สนใจขอทุน สสส. โครงการชุมชนน่าอยู่และโครงการเปิดรับทั่วไป  ประชุมรับฟังแนวทางเขียนโครงการขอทุน ในวันที่ 11 มีนาคม 2558  เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง

Add reply

  • นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  • Search:

  • Flash Clock Widget

    Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
  • Meta