มิ.ย.
27

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) พร้อมด้วยนายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เลขาฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่2/2561 วาระเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก นอกจากคณะกรรมการ พชอ แล้วผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม นายก/ปลัด อบต เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

S__52994161 S__52994162 S__52994163 S__52994164

Add reply

 • นายเกษตร ปะทิ
  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
  โทร. 081-7968850

  ช่องทางติดต่อสสอ.บ้านหลวง
  โทร. (054)761043
  Email: ptkaset55@gmail.com
 • Search:

 • Flash Clock Widget

  Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant
 • Meta