มิ.ย.
27

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) พร้อมด้วยนายเกษตร ปะทิ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เลขาฯ จัดประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่2/2561 วาระเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก นอกจากคณะกรรมการ พชอ แล้วผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม นายก/ปลัด อบต เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

S__52994161 S__52994162 S__52994163 S__52994164

Add reply