• ปฏิทินกิจกรรม

  สิงหาคม  2021
  วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน
     
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31  
 • ส.ค.
  04

  🗓️วันที่ 4 สิงหาคม 2564
  🕚 เวลา 11.00 น.
  📌นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ทีมปลัดอำเภอบ้านหลวง ได้ออกตรวจประเมินศูนย์พักคอย(CI)รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของระดับตำบล/อำเภอบ้านหลวง จำนวน 3 แห่ง คือ ตำบลบ้านพี้,สวดและบ้านฟ้า
  🕐 เวลา 13.00 น.
  📌นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ปลัดอำเภอบ้านหลวง ผู้แทนผอ.รพ.บ้านหลวง ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ท้องถิ่นอำเภอบ้านหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมพิจารณากำหนดสถานที่และเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานฯ
  ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์ CI ระดับอำเภอ จำนวน 2 แห่ง คือ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหลวง รองรับผู้ป่วยฯจำนวน 50 เตียง และศูนย์การเรียนรู้ อบต.บ้านฟ้า รองรับผู้ป่วยฯ จำนวน 30 เตียง โดย อบต.ทั้ง 4 แห่งบูรณาการบริหารจัดการงบประมาณร่วมกันในการดำเนินงาน

  ส.ค.
  04

  🗓️วันที่ 2 สิงหาคม 2564
  🕑เวลา 12.10 น.
  📌นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ทีมปลัดอำเภอบ้านลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงเตรียมพร้อมเปิดหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาลบ้านหลวง ซึ่งได้ปรับปรุง 4 จุดบริการประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่
  1.หอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 17 เตียงโดยการปรับใช้อาคารผู้ป่วยในเดิม
  2.อาคารผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป โดยปรับใช้อาคาร NCD ตรวจเบาหวาน ความดัน เดิม 3.จุดเก็บตัวอย่าง SWAB ตรวจการติดเชื้อโควิด 19 สำหรับกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วยโดยจัดสถานที่บริเวณคลินิกโรคหวัด ARI
  4.จุดลงทะเบียนรับคิวฉีดวัคซีน สำหรับผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยปรับใช้ด้านหน้าและในอาคารประชาร่วมใจ แพทย์แผนไทยและกายภาพ
  ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ในการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยต่อไป

  มิ.ย.
  02


  🗓️วันที่ 1 มิถุนายน 2564
  🕓เวลา 15.45 น.

  นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ออกร่วมประเมินและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ของโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะกรรมการติดตามประเมินผลของ สพม.น่าน ในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบ้านหลวงเป็นวันแรก มีนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีนักเรียนที่ต้องกักตัว 14 วันจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 5 คน ครู 1 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

  พ.ค.
  20

  🗓️ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
  (2 and half)เวลา 15.00 น.
  📌 นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ชี้แจงซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ ทีม อสม. เขต รพสต.บ้านนาวี ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี
  (Megaphone)เพื่อให้ อสม. มีความเข้าใจก่อนออกสำรวจ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สูงอายุ/กลุ่ม7โรคเรื้อรัง)รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป