• ปฏิทินกิจกรรม

  เมษายน  2021
  วัน วัน วัน วัน วัน วัน วัน
     
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30  
 • มี.ค.
  13

  EB18 1 รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริต

  EB 18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ

  EB 18.2.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินการชมรม

  EB18 1 รายงานผลแผนป้องกันปราบปรามทุจริต รูปเล่ม

  EB18 1.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการ

  EB18 1.3ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

  EB18 2.2 หนังสือเสนอผู้

  EB18.2.1 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ (แบบฟอร์ม2)บริหาร

  EB18.2.1 การติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์ม 3)

  EB18.2.3 ขึ้นเวป